Wszyscy pasjonaci nowych technologii, informatycznych rozwiązań w różnych obszarach życia codziennego mogą liczyć na dobre studia w Poznaniu. Uniwersytet Ekonomiczny oferuje kandydatom kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, w ramach kierunku Informatyka i ekonometria na jednej z czterech specjalności. Poznajmy je zatem bliżej.

Analityka gospodarcza

Studenci kierunku chcący wybrać analitykę gospodarczą bliżej poznają szeroko pojęte analizy w obszarze przedsiębiorstw, ale również instytucji samorządowych i państwowych. Specjalność ta zakłada wytrenowanie analitycznych umiejętności studentów, tak, by wykorzystując wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji oraz zaawansowane technologie informatyczne mogli sprawnie sporządzać profesjonalne analizy na różne potrzeby. 

Oprócz wiedzy ogólnej na temat ekonomii, informatyki, finansów i zarządzania student w ramach tej ścieżki kształcenia wybiera przedmioty specjalnościowe takie jak np.:

 • analiza finansowa w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie projektami
 • optymalne strategie przedsiębiorstw
 • dynamika systemów ekonomicznych
 • badanie efektywności gospodarczej

Przedmioty te mają zaznajomić studenta przede wszystkim z tematami w obszarze analiz ilościowych, optymalizacji procesów gospodarczych itd. Studenci tej specjalności mają okazję zapoznać się z programami komputerowymi takimi jak SAS, Statistica, SPSS, GIS, które używane są powszechnie przez analityków. Ponadto absolwenci specjalności analityka gospodarcza mają możliwość uzyskania cennych certyfikatów takich jak: np. SPSS Technology Junior Expert, analityk statystyczny SAS. 

Absolwenci mogą w przyszłości znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, korporacjach, firmach konsultingowych, agencjach badających rynki (np. sprzedaży), samorządach, instytucjach państwowych i wszędzie tam, gdzie podejmowanie decyzji musi być poprzedzone szczegółowymi analizami ilościowymi. 

Elektroniczny biznes

Druga specjalizacja jest o tyle ciekawa, dlatego, że przedmioty specjalnościowe są prowadzone w języku angielskim, dlatego, że elektroniczny biznes często występuje na skalę międzynarodową.

Jako że od przyszłych specjalistów w e-biznesie wymaga się kompleksowych umiejętności informatycznych, ale również ekonomicznych program tej specjalności opiera się na dwóch blokach tematycznych:

 • bloku związanym z technologiami informatycznymi, gdzie student może wybrać takie przedmioty jak: technologie informacyjne, programowanie komputerów, bazy danych, elektroniczna gospodarka, technologie mobilne itd.
 • bloku związanym z ekonomią i zarządzaniem, gdzie student wybiera przedmioty takie jak: analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, mikro i makroekonomia itd.

Ukończywszy specjalność, absolwent może zatrudnić się przykładowo w firmach konsultingowych, informatycznych, korporacjach.

Informatyka w gospodarce i administracji

Studenci na tej specjalności mają okazję przekonać się jakie technologie informatyczne i narzędzia używane są w działalności biznesowej, czy administracji. Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z użyciem programów firm Microsoft czy SAP. 

Do wyboru studenci mają m.in. przedmioty takie jak:

 • hurtownie danych
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • informatyka w administracji
 • modelowanie procesów biznesowych
 • usługi sieciowe

Umiejętności i wiedza pozyskana na tych specjalnościach może być spożytkowana w wielu zawodach m.in. projektanta rozwiązań informatycznych dla biznesu, audytora informatycznego, lidera w zespole IT.

Inżynieria finansowa

Ostatnia specjalizacja związana jest z finansami, giełdą i rynkiem walutowym Forex. Absolwenci specjalności związanej z inżynierią finansową potrafią m.in. prognozować ceny i ryzyko na rynkach finansowych, stosować metody zarządzania ryzykiem przy pomocy modeli matematycznych i statystycznych, a także wyceniać skomplikowane instrumenty finansowe. 

Osoby studiujące na tej specjalizacji mogą wybrać z koszyka licznych przedmiotów takie jak:

 • modelowanie zmienności i ryzyka
 • ekonometria finansowa i dynamiczna
 • procesy stochastyczne
 • inwestycje alternatywne 

Absolwenci tej specjalizacji, mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest prognozowanie w obszarze ekonomii i finansów, a także wycena instrumentów finansowych, czyli np. w firmach logistycznych i doradczych, instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych, w działach finansowych w przedsiębiorstwach i korporacjach. 

Jak widać każda z czterech specjalności w ramach kierunku Informatyka i ekonometria została przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dokładnie opracowana i przystosowana do potrzeb rynku pracy. Dzięki temu student na tym kierunku może wybrać jeden najbardziej interesujący go obszar, w którym chciałby się realizować w przyszłości zawodowo.